Biogaz na Sri Lance

Informacje o materiale

Data dodania: 11.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Wychowawcy, Bibliotekarze, Uczniowie

Artykuł

Krowie odchody doskonałym surowcem energetycznym

Drewno na opał staje się coraz droższe i w niektórych miejscach zaczyna go brakować. Istnieje więc potrzeba szukania alternatywnych surowców opałowych. Technologia oparta na krowim oborniku oraz biogazie oferuje darmowe, zrównoważone źródło energii przez cały rok oraz przydatny nawóz generujący wyższe dochody dla rolników.

Jak to działa?

Krowie odchody miesza się z wodą i umieszcza w komorach fermentacyjnych, w których są one rozkładane przez naturalne bakterie wydzielając metan. Gaz zbiera się i przechowuje w zbiorniku, skąd rurociągami trafia do domów rolników, gdzie jest spalany w celu generowania energii wykorzystywanej do gotowania, prania i oświetlania domów.

Rośliny energetyczne również produkują bogate organiczne odpady, które są suszone i wykorzystywane jako nawóz. Zarówno nawozy, jak i drewno opałowe stają się coraz droższe, więc biogaz może w przyszłości stanowić realną alternatywę dla powyższych produktów. Biogaz pomaga również radzić sobie z odpadami organicznymi w środowisku miejskim.

Oddziaływanie

Dziesięć lat temu prawie połowa zużywanej energii na Sri Lance pochodziła z biomasy. Najczęściej wykorzystywana była biomasa w formie drewna. Korzystali z niego głównie ubożsi mieszkańcy wsi do gotowania w gospodarstwach domowych.

Dla rolników, takich jak pan HP Ratnayake, taka zależność od biomasy jeszcze bardziej utrudniała ich już i tak ciężkie życie. Paliwa opałowego, z którego korzystał on i jego rodzina, zaczynało brakować i stawało się ono coraz droższe. Powodem takiego stanu rzeczy było niszczenie lasów w wyniku prowadzenia rolnictwa intensywnego, aby zaspokoić popyt na jedzenie. Pan Ratnayake potrzebował alternatywnego i dobrego źródła energii, by zastąpić drogie paliwo, którego dotychczas używał.

Practical Action pomogła rolnikom, takim jak pan Ratnayake, stworzyć instalacje biogazu w ich gospodarstwach, w których mogą wykorzystywać odchody swoich krów do otrzymywania bezpłatnej energii. Obecnie, wykorzystując jedynie krowie odchody pan Ratnayake produkuje takie ilości energii, jakie pozwalają mu gotować, prasować ubrania oraz ogrzewać i oświetlać swój dom bez użycia nawet jednej szczapy drewna. Technologia biogazu, jaką wykorzystuje, by to osiągnąć, jest bardzo prosta.

Najpierw pan Ratnayake zbiera odchowy swoich krów w specjalnej oborze, gdzie krowy jedzą. Następnie miesza odchody z wodą i pozostawia je, by fermentowały w dużym betonowym zbiorniku lub w wykopanych w tym celu dołach.

Gaz (którego 65% stanowi metan) jest produkowany jako produkt uboczny procesu fermentacji. Pan Ratnayake zbiera go następnie do prostego zbiornika (manometr), który może podłączyć rurą do domu, gdy potrzebuje paliwa.

Kolejną korzyścią, jaką niesie ze sobą stosowanie biogazu, jest fakt, że kobiety i dzieci, które nie muszą już zbierać drewna, myć okopconych narzędzi kuchennych i pozbywać się odchodów zwierząt, zyskały około dwóch godzin dziennie, które mogą spożytkować w inny sposób.

Około 80% z nich wykorzystuje ten wolny czas do wykonywania czynności przynoszących im dodatkowe pieniądze, stanowiące obecnie około 24% ich miesięcznych dochodów.

Sporą korzyść z wykorzystywania odnawialnego źródła energii, jakim jest biogaz, dla pana Ratnayake i jego rodziny stanowi również fakt, że w procesie tym wytwarza się bardzo mało odpadów i jest on przyjazny dla środowiska.

Wysuszony obornik, który powstaje po zakończeniu procesu powstawania biogazu, jest jeszcze bardziej żyzny niż zwyczajne odchody i stanowi wspaniały nawóz dla roślin uprawianych przez pana Ratnayake, które może on potem sprzedawać po wyższej cenie jako „produkt organiczny”.

Dzięki krowim odchodom i technologii biogazu pan Ratnayake i jego rodzina nie tylko korzystają z bezpłatnej i zrównoważonej energii przez cały rok, lecz również osiągają wyższe dochody ze swojej pracy.

http://practicalaction.org/biogas-fuel

Prezentację na temat biogazowni na Sri Lance znajdziecie TUTAJ.

Pobierz materiał

Biogaz na Sri Lance

format: pdf

wielkość: 39,57 KB

Pobierz

Podobne materiały

Publikacja

Podsumowanie projektu rzeczniczego: materiał pomocniczy

Materiału pomocniczy dla opiekuna i opiekunki grupy projektowej wspierający podsumowanie projektu.
Zobacz
Materiał graficzny

Plakaty informacyjne na temat niskiej emisji

Plakaty informacyjne dotyczące niskiej emisji mające na celu zaprezentowanie kroków, które można podjąć, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza.
Zobacz
Publikacja

Kurs internetowy „Młodzi na rzecz czystego powietrza”

Kurs „Młodzi na rzecz czystego powietrza" ma na celu pomoc w zrealizowaniu projektu uczniowskiego oraz zwiększyć wiedzę
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Włącz szkołę- scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć o organizacjach społecznych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Czym jest zrównoważona przestrzeń do życia? Zadanie dla...

Zadanie dzięki któremu młodzież poznaje działania, które może podjąć szkoła, by tworzyć przestrzeń przyjazną dla przyrody i
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Czym jest zrównoważona przestrzeń do życia? Zadanie dla...

Zadanie dzięki któremu młodzież poznaje działania, które może podjąć szkoła, by tworzyć przestrzeń przyjazną dla przyrody i
Zobacz
Artykuł

Open Space jako metoda partycypacji w szkole

Open space (otwarta przestrzeń, dalej w skrócie - OS) to popularna metoda prowadzeniadebat/konferencji, która bazuje na bardzo
Zobacz
Dobra praktyka

1Planet4All – Razem dla klimatu! – dobre praktyki

Dobre przykłady projektów młodzieżowych poświęconych zmianie klimatu.
Zobacz
Publikacja

FAQ: Formalno-prawne aspekty wolontariatu szkolnego

Formalno-prawne aspekty wolontariatu szkolnego w pytaniach i odpowiedziach.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Nuna i Natasza – dwie historie, jedna godność....

Scenariusz służy budowaniu empatii, refleksji nad postrzeganiem uchodźców i uporządkowaniu pojęć w kontekście migracji .
Zobacz
Dobra praktyka

Młodzi dziennikarze piszą i mówią o zmianie klimatu...

Dobre praktyki szkolnych redakcji, które w ramach programu CEO podjęły się zadania tworzenia treści dziennikarskich na temat
Zobacz
Audio

Dialogues on transition – podcasts in english

Podcasty na temat transformacji ustrojowej po angielsku.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY