4. Strategia OK

Informacje o materiale

Data dodania: 12.01.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy, Nauczyciele przedmiotowi, Specjaliści w szkole, Wychowawcy

Artykuł

Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności.

Zasobami edukacyjnymi mogą być wszelkie dostępne źródła wiedzy zgromadzone w postaci materialnej i wirtualnej oraz środowisko, w którym się uczymy. W edukacji szkolnej można wykorzystywać je wszystkie. Ważnym źródłem wiedzy są nauczyciele, którzy chętnie dzielą się nią z uczniami, natomiast często niedocenianym źródłem wiedzy są uczniowie.

 

Uczenie się we współpracy

U podstaw strategii umożliwiania uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności leży założenie mówiące o tym, że uczenie się jest procesem społecznym i zachodzi w interakcjach między ludźmi. Efektywność uczenia się we współpracy potwierdzają trzydziestoletnie badania, których przegląd przedstawił  RE Slavin. Istnieje też przekonanie, że najlepiej uczymy się ucząc innych (Seneka). Richard Feynman, który słynął z umiejętności dydaktycznych uważał, że wyjaśnianie komuś wiedzy sprawia, że sami ją lepiej rozumiemy, a umiejętność wyjaśnienia teorii prostymi słowami jest dowodem na jej rozumienie.

Kiedy uczniowie uczą się we współpracy?

Nauczyciele, którzy są świadomi szans, jakie niesie uczenie się razem z innymi, stwarzają uczniom różne okazje do wzajemnego nauczania. Mogą to być np:

Wpływ wzajemnego nauczania na proces uczenia się

W każdym z tych przypadków do wyjaśnienia czegoś/nauczenia kogoś innego potrzebne jest przywołanie własnej wiedzy, przetworzenie i połączenie jej z nową, zwerbalizowanie myśli i nierzadko wizualne ich zakodowanie oraz uporządkowanie, aby móc przedstawić zagadnienie w sposób zrozumiały. Stąd tak duży wpływ wzajemnego nauczania na proces uczenia się.

W wielu przypadkach wzajemne wyjaśnienia uczniów lepiej trafiają do nich niż wykłady nauczyciela. Dzieje się tak ze względu na prosty język przekazu i podobny sposób rozumowania trafiający w najbliższy obszar rozwoju rówieśnika. Warto jednak zawsze pamiętać o tym, aby weryfikować wiedzę, którą uczniowie dzielą się między sobą i wyjaśniać ewentualne nieścisłości, rozwiewać wątpliwości, pomagać korygować błędy i przeciwdziałać iluzji wiedzy, która ma miejsce wówczas, gdy uczeń nie wie, co wie i nie wie, czego nie wie. Uczenie się uczniów wzajemnie od siebie potrzebuje informacji zwrotnej nauczyciela dotyczącej procesu i efektów.

 

Źródło: Slavin Robert E., Cooperative learning in elementary schools, 2014, Johns Hopkins University, https://www.researchgate.net/publication/271714943_Cooperative_learning_in_elementary_schools, dostęp 15.04.2021
Docendo discimus, cyt. Seneka Młodszy

Podobne materiały

Scenariusz lub ćwiczenie

Fotografia jako dokument. Wyprowadzenie Żydów z getta w...

Scenariusz lekcji dotyczy losów ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Opiera się na analizie fotografii jako
Zobacz
Publikacja

Europa w 12 lekcjach

W broszurze znajdziecie odpowiedź na podstawowe pytanie, czym jest i czemu służy Unia Europejska.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Polskie przykłady rozwijania umiejętności myślenia w klasie

Polecamy publikację “Uczyć (się) głębiej” wraz z polskimi przykładami wykorzystania narzędzi w niej opisywanych.
Zobacz
Artykuł

Film w szkole. Nie tylko na lekcji wychowawczej

Artykuł, który wprowadza w tematykę edukacji filmowej w szkole.
Zobacz
Materiał graficzny

Plakaty „Ścieżki do Celów”

Plakaty “Ścieżki do Celów”. Materiały dodatkowe dla nauczycieli i nauczycielek do zajęć z edukacji globalnej.
Zobacz
Materiał graficzny

Dach na monsun

Dach na monsun, czyli czy można przygotować się na zmiany klimatyczne. Materiał dodatkowy dla nauczycieli i nauczycielek
Zobacz
Dobra praktyka

Sprawiedliwe toalety. Dobra praktyka z Zabrza

Sprawiedliwe toalety. Dobra praktyka projektu wykonanego przez uczniów i uczennice z Zabrza. Materiał dodatkowy na zajęcia z
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Śmietnisko – siedzisko

Śmietnisko - siedzisko. Design przedmiotu z używanych materiałów. Scenariusz zajęć z plastyki i zajęć artystycznych
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Różne = równe. W świecie barw i wartości

Różne = równe. W świecie barw i wartości. Ćwiczenie z zakresu edukacji globalnej na lekcje plastyki w
Zobacz
Artykuł

5. Strategia OK

Wspomaganie uczniów, by stali się odpowiedzialnymi autorami procesu swojego uczenia się.
Zobacz
Artykuł

3. Strategia OK

Udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają im widoczny postęp.
Zobacz
Artykuł

2. Strategia OK

Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą. 
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY