FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 07.03.2023

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Jak dyrektor może zadbać o dobrostan nauczycieli i nauczycielek, gdy przepisy prawa wciąż się zmieniają, a presja polityczna narasta? Jak nie zwiększać liczby wakatów i współpracować z nauczycielami, którzy dzielą swój czas między kilka szkół? I jak stworzyć przyjazne miejsce pracy, z którego nauczyciele nie będą chcieli odejść?

Dowiesz się tego na webinarium „Obecny, obecna. Jak sprawić, by nauczyciele nie chcieli odchodzić ze szkoły?”. Wydarzenie jest częścią z cyklu „Odporna szkoła” adresowanego do dyrektorów i dyrektorek.

Z webinarium dowiesz się:

  • jak zwiększyć zaangażowanie nauczycieli, korzystając z możliwości szkoły (np. nadgodzin i dopełnienia etatu)?
  • jak zorganizować zespoły przedmiotowe, by członkowie grona pedagogicznego uczyli się od siebie wzajemnie, a wspólne spotkania stały się okazją do wzmocnienia relacji?
  • jak sprawić, by rady pedagogiczne były dynamicznie i kończyły konkretnymi wnioskami?
  • jak prowadzić dialog z nauczycielami w trudnych sprawach, a roszczenia zmienić w problemy, które można wspólnie rozwiązać?
  • jak dbać o szkolne zwyczaje, by nie były odczuwane jako strata czasu, lecz by sprzyjały wspólnocie?

Podczas webinarium swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliły się:

  • Małgorzata Borowska-Leszczyszyn – nauczycielka języka polskiego i historii, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Lubieszewie –  Aktywnej Szkoły, wdrażającej innowacyjne rozwiązania w nauczaniu. Entuzjastka edukacji nastawionej na podmiotowość ucznia i tworzenie środowiska nauczania sprzyjającego rozwojowi potencjału każdego ucznia. Jestem doświadczonym praktykiem oceniania kształtującego.
  • Edyta Górczak – dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu, od 20 lat nauczycielka języka polskiego. Jest pasjonatką Porozumienia Bez Przemocy i popiera hasło „Nie ma edukacji bez relacji”. Lubi wyzwania.
  • Sylwia Żmijewska-Kwiręg – kieruje działem „Szkoła ucząca się” w CEO. Wspólnie z zespołem rozwija program, zwłaszcza w zakresie popularyzowania współpracy nauczycieli i dyrektorów oraz rozwijania przywództwa edukacyjnego. Inicjuje nowe kierunki, które wzmacniają codzienną pracę tychże. Organizuje spotkania uczące dla pracowników CEO i różne formy rozwojowe. Jest członkinią zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Spotkanie poprowadził Przemysław Kluge, ekspert ds. rozwoju dyrektorów w Centrum Edukacji Obywatelskiej.

________

Partnerem wydarzenia jest Norwegian Refugee Council oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Sieć dyrektorska „Odporna szkoła” organizowana jest w ramach programu „Szkoła ucząca się”.
Program ten jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.
Patronem medialnym wydarzenia jest „Dyrektor szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświaty”.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY