Jesteś tutaj

Prawa i wolności w praktyce

Opis:  Program skierowany jest do nauczycieli/nauczycielek, którzy chcą uwrażliwić uczniów/uczennice na kwestię praw człowieka oraz przekazać wiedzę na temat struktur Rady Europy i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.  Znajduje się w nim 5 artykułów teoretycznych przybliżających wiedzę o: organizacji Rady Europy,  Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Europejskim Trybunale Sprawiedliwości oraz składaniu tam wniosków,  a także skrócony wykaz artykułów i protokołów z EKPC z wyjaśnieniami m.in: prawo do życia, zakaz tortur, zakaz dyskryminacji, wolność myśli, sumienia i wyznania.  Poza tym w programie znajdują się ćwiczenia, studia przypadków oraz quiz  dla uczniów/uczennic.

Rodzaj: Materiały dydaktyczne dla nuczycieli, teoria, ćwiczenia, studia przypadków

Autorzy: Europejska Fundacja Praw Człowieka