Jesteś tutaj

Patriot(k)a XXI wieku.

Patriot(k)a XXI wieku. Scenariusz zajęć

Autorki: Anna Włodek i Marzanna Pogorzelska

Cele zajęć:

·         otwarcie dyskusji na temat współczesnych modeli patriotyzmu, uświadomienie różnorodności tych modeli,

·         umożliwienie refleksji nad znaczeniami patriotyzmu,

·         doskonalenie umiejętnosci pracy w grupie, planowania i oceny własnych działań,

·         doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji.