Jesteś tutaj

Mowa nienawiści jest jak fala

Mowa nienawiści jest jak fala. Scenariusz zajęć

Autorka: Ewelina Waląg, Iwona Kryczka

Wstęp: Zajęcia uwrażliwiają uczniów i uczennice na mowę nienawści, a także pozwalają im uświadomić sobie jej sutki i poznać sposoby reagowania na nią. Przy okazji poruszony jest problem wykluczenia społecznego uczniów i uczennic. Wykorzystane zostały tu materiały prasowe odnoszące się do przypadku Joanny Grabarczyk.