Jesteś tutaj

Mniejszości etniczyne – Na Łemkowyni

Opis: Program lekcji pozwala uczniom/uczennicom  zapoznać się z  podstawowymi informacjami dotyczącymi kultury i historii Łemków. Uczestnicząć w zajęciach uczeń/uczennica nauczy się sformułować własne argumenty i wyrazić opinię na temat tożsamości kulturowej oraz akceptacji różnorodności narodowej.

Rodzaj: Scenariusz

Autor: CEO