Jesteś tutaj

Mniejszości etniczne – Akcja Wisła

Opis:   W czasie lekcji uczeń/uczennica  pozna fakty związane z akcją "Wisła", tożsamością łemkowską i jaki wpływ miały wydarzenia 
związane z akcją „Wisła” na stosunek Łemków do ich ziemi, Polski i tradycji. Dodatkowo dowie się jak formułować pytania do wywiadu.
 
Rodzaj: Scenariusz lekcji
 
Autor:  CEO