Jesteś tutaj

Edukacja interkulturowa

Opis: Publikacja pozwala zapoznać się z tematyką edukacji międzykulturowej. Próbuje odpowiedzieć na pytania: czym jest  edukacja międzykulturowa  i  dlaczego jest potrzebna w Polskich szkołach, a  także czym jest metoda NIKE (Nauczanie interkulturowe w kontekście europejskim).  Zajduje się też w niej opis projektu Śladami przeszłości. 
 
Rodzaj: artykuł 
 
Autor: Magdalena Dakowska