Jesteś tutaj

Czy oni to również my, czy my to także oni?

Czy oni to równieżmy, czy my to także oni? Scenariusz zajęć

Autorka: Małgorzata Rusiłowicz

Wstęp: Zajęcia mogą pomóc wprowadzić uczennice i uczniów w tematykę uchodźstwa. Wypracowane materiały można potraktować jako wstęp do dalszych spotkań związanych z tym zagadnieniem. W pracy uczniowie i uczennice odwołują się do własnych, codziennych doświadczeń oraz mają możliwość poznać punkt widzenia swoich rówieśników.