Jesteś tutaj

Cudzoziemcy we współczesnej Polsce – „Żyję jakby od nowa”

Opis:   Po udziale w tej lekcji uczeń/uczennica będzie  potrafił/a zdefiniować pojęcie "uchodźca"i wiedział/a jakie są przyczyny bycia uchodźcą, pozna autentyczne historie ludzi oraz tło wydarzeń wojny w Czeczenii. A także zapozna się z zagadnieniem praw człowieka, oraz przyjmie aktywną postawę nakierowaną na niesienie pomocy potrzebującym.

Rodzaj:  Scenariusz lekcji

Autor: CEO