Jesteś tutaj

Być romską kobietą (Romni)... Rozważania wokół filmu „Papusza”.

Opis:  Podczas lekcji uczniowie/uczennice spóbują odpowiedzieć na pytanie: jakie role przypisywane są kobietom w kulturze Romskiej? Celem lekcji jest  poznanie historii życia Papuszy oraz tego jak tradycja kształtuje funkcje i role kobiet romskich, ale także udoskonalenie umiejętności empatii i kształtowania postawy tolerancji wobec innych grup etnicznych i mniejszości narodowych.

Rodzaj: scenariusz lekcji języka polskiego, część publikacji Kultura Polskich Romów, Poznajmy się

Autor: Anna Równy