Jesteś tutaj

„Szkoła Tolerancji. Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek...”

Opis: Publikacja zawiera dobre praktyki doświadczonych nauczycieli i nauczycielek, którzy wzięli udział w kursie e-coachingowym Szkoły Tolerancji. W czasie kilkumiesięcznego szkolenia dzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat podejmowanych działań edukacyjnych. Przewodnik jest efektem zaangażowania nauczycieli i nauczycielek.  Jego celem jest wyposażenie pedagogów i pedagożek w niezbędne narzędzia do pracy z młodzieżą na rzecz tolerancji.  Publikacja zawiera scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne, metody analizy stanu tolerancji, przykłady działań uczniowskich realizowanych metodą projektu.

Rodzaj: scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, przykłady projektów uczniowskich.